Przejdź do treści

Aktualności

Diagnoza funkcjonowania GRS w województwie

  Rekomendacja dotycząca przeprowadzenia diagnozy funkcjonowania gminnych rad seniorów w województwie. Dobra praktyka: Raport o działalności rad seniorów w gminach Małopolski w 2023 roku.

  Renta wdowia

   Stanowisko popierające wprowadzenie rozwiązań prawnych gwarantujących godne warunki dla seniorów po śmierci współmałżonka.

   Rekomendacja w sprawie uzupełnienia treści „Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za 2022 rok”

    Rekomendacja dotycząca uwzględnienia w „Informacji  o sytuacji osób starszych w Polsce za 2022 rok ” danych pochodzących z badania statystycznego Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) za rok akademicki 2021/2022, które zostało zrealizowane  przez Główny Urząd Statystyczny  –  Urząd Statystyczny w Gdańsku i opublikowane w dniu 28.09. 2023 roku na stronie:  https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/uniwersytety-trzeciego-wieku-w-roku-akademickim-20212022,11,4.html