Opinia w sprawie projektu zmian w ustawie o rachunkowości w zakresie zasad podpisywania sprawozdań finansowych.
 

Opinia w sprawie wydłużenia terminu do zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego i finansowego w bazie sprawozdań OPP w roku 2021.  
 

Stanowisko popierające zniesienie limitów w dostępie do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
 

Wniosek o podjęcie działań zmierzających do ułatwienia osobom 75+ uzyskiwania recepty na bezpłatne leki od lekarzy specjalistów.