Opinia w sprawie projektu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej

 Wniosek w sprawie upowszechnienia „Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy społecznej”.
Rekomendacja w sprawie powołania pełnomocników wojewodów ds. osób starszych
Rekomendacja  rozwiązań przyjętych w projekcie rządowego „Programu inwestycyjnego modernizacji podmiotów leczniczych”.