Przejdź do treści

Aktualności

Zmiana ustawy Prawo o stowarzyszeniach

Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Krajowym Reje…

Wojewódzki plan szczególnej opieki geriatrycznej

Rekomendacja dotycząca szerokiego upowszechnienia informacji o projekcie wojewódzkiego planu szczegó…

Zastrzeganie numeru PESEL przez seniorów

Wniosek o rozważnie przeprowadzenia kampanii edukacyjnej dot. zastrzegania nr PESEL przez seniorów

„Bon senioralny”

Stanowisko popierające wprowadzenie „bonu senioralnego”

O nas

Jak przystąpić?

Sygnatariusze

Regulamin

Kontakt