Przejdź do treści

Jak przystąpić?

  1. Organizacja seniorska wyraża zamiar przystąpienia do Porozumienia PFS [treść Porozumienia PFS – DO POBRANIA TUTAJ] poprzez przedłożenie w formie pisemnej, deklaracji przystąpienia do PFS podpisanej przez osoby upoważnione [deklaracja przystąpienia do Porozumienia PFS – DO POBRANIA TUTAJ].
  2. Organizacja seniorska przedkładając deklarację przystąpienia do Porozumienia PFS akceptuje treść Porozumienia PFS i zasady jego funkcjonowania oraz reguły procedowania spraw w ramach PFS [regulamin PFS – TUTAJ].
  3. Deklarację przystąpienia do Porozumienia PFS organizacja seniorska przesyła:
    • w formie skanu na adres e-mail: pfs@forumseniorow.pl i/lub
    • w formie papierowej na adres: Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz.