Przejdź do treści

Promocja usług sądziedzkich

  Wniosek o wystąpienie do samorządów gminnych o:

  • upowszechnianie wśród lokalnych społeczności w gminie możliwości korzystania z usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich;
  • planowania odpowiedniego finansowania na ww. cel;
  • poszerzania katalogu osób uprawnionych do korzystania z tego typu wsparcia ponad ustawowe kryteria;
  • rozważenie zlecania realizacji tych zadań organizacjom pozarządowym.  

  Aby przeczytać resztę tego artykułu, musisz się zalogować - Proszę się zalogować za pomocą formularza po prawej stronie.