Przejdź do treści

Karina Owsianka

Zmiana ustawy Prawo o stowarzyszeniach

    Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.