Przejdź do treści

Karina Owsianka

Program współpracy z NGO – Dolny Śląsk 2025

    Stanowisko w sprawie projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2025r.

    Program pilotażowy w zakresie e-rejestracji

      Opinia dot. projektu  Rozporządzenia Ministra Zdrowia  w sprawie programu pilotażowego   w zakresie centralnej elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej  z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz programów zdrowotnych.