Przejdź do treści

Karina Owsianka

Ustawa o świadczeniu opieki zdrowotnej

    Rekomendacja odnośnie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej [UD71]

    Zmiany w prawie spadkowym

      Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego